Kapliczka

Ta drewniana kapliczka z wieżyczką wznosi się w Kolonii koło leśniczówki. Otoczona jest czterema lipami.
Prawdopodobnie powstała w 1926 roku. Jest ona zbudowana z drewna, złożona na rzucie kwadratu.
Wyposażenie kapliczki stanowi mały ołtarz z krzyżem, i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Przed kapliczką stoi drewniany krzyż. Remont i konserwacja kapliczki nie zmieniły pierwotnego wyglądu.

Script logo