23.XI.2005r konkurs "Piękna wieś województwa Śląskiego"

Celem konkursu "Piękna wieś województwa Śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywnoœści gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Nagrody przyznane są w następujących kategoriach: Najpiękniejsza wieś, Najpiękniejsza zagroda wiejska, Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę. O wyborze najlepszych rozwiązań decyduje komisja, która wizytuje gminy i gospodarstwa. 

Script logo