1.X.2011r Hołdymas gazdowski

Dawniej "Hołdymasy" wyprawiali gospodarze po zakończeniu ważniejszych prac w gospodarstwie, np. po żniwach, wykopkach, sianokosach, co oznaczało lepsze "jodło", dobrą zabawę z tańcami przy dżŸwiękach muzyki ludowej. W ten sposób wyraża się radość i zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku, cieszy się z szczęśliwie zebranych plonów.

Script logo